kantoor

middenstipje
U zoekt een bestuursrechtadvocaat met pragmatische aanpak?
Wij hebben een brede kijk op bestuursrecht en helpen u graag!

De Goede Bestuursrecht is een nichekantoor dat gespecialiseerd is in het bestuursrecht en bestuursrechtelijke procedures. Daar waar noodzakelijk, of daar waar het bijdraagt aan een bestuursrechtelijk geschil of probleem, procedeert De Goede Bestuursrecht ook in civielrechtelijke procedures.

Tot de portefeuille behoren grote ondernemingen en midden- en kleinbedrijf, overheden, zorginstellingen en woningcorporaties.

Natuurlijk worden ook particulieren en collectieven bijgestaan. U kunt zo uw bestuursrechtelijke probleem of geschil in vertrouwde handen leggen.

Wij zijn gespecialiseerd in, maar ook een brede(re) kijk op het bestuursrecht. Het kantoor werkt samen met andere advocaten die zo nodig kunnen meedenken en adviseren over niet-bestuursrechtelijke aspecten van de zaak. Zo nodig wordt u doorverwezen naar een andere advocaat, vanzelfsprekend alleen in overleg met u.

Wij werken in omgevingsrechtelijke zaken samen met diverse inhoudelijke specialisten op het gebied van geur, geluid en luchtkwaliteit. Advisering beperkt zich zo niet tot het bestuursrecht alleen, maar u krijgt een breed inzicht in uw zaak. Niet alleen de juridische kant telt; indien van toepassing wordt meegedacht over mediastrategie, verzorgen we de woordvoering en zoeken we, als dat in uw belang is, actief de media.

Wanneer dit bijdraagt aan of noodzakelijk is voor een bestuursrechtelijke zaak, procedeert De Goede Bestuursrecht ook in civielrechtelijke procedures. Denkt u daarbij voornamelijk aan verbintenissenrecht, vastgoed- en huurrecht en appartementsrecht. Lees meer.

no-nonsense aanpak

De Goede Bestuursrecht is een no-nonsense kantoor waar uw wensen tellen. U kunt ons bereiken op de momenten die u passen, afspreken waar en wanneer u wilt, en krijgt precies waar u om vraagt. Of het nu gaat om een snel of juist uitgebreid advies – of u op korte termijn wilt procederen. Daarbij worden geen concessies gedaan aan transparantie en eerlijkheid. Als procederen niet nodig is of een alternatief bestaat waarmee u beter af bent, wordt dat direct met u besproken. Duidelijke taal en concrete adviezen, zodat u weet waar u juridisch staat.

heldere tarieven

Ook de tarieven en facturering zijn duidelijk. U betaalt een vast tarief, en wordt niet verrast met aanvullende kosten. Alleen als u een procedure start worden griffierechten en eventuele deurwaarderskosten doorberekend. Wilt u liever een vaste prijs afspreken of kan uw rechtsbijstandsverzekering de zaak uitbesteden? Informeert u naar de mogelijkheden!

goed bereikbaar

Het kantoor is gevestigd in Groningen en cliënten worden bediend in heel Nederland. We vinden het belangrijk om beschikbaar te zijn op momenten dat het cliënten past. Daarom zijn we ’s avonds en ook op zaterdag bereikbaar.

Jewan de Goede

Dorien Bakker

Tristan Sturrus

Aletta Loonstra-Homan

Daniel Sanchez Cuperus

registratie

Ingevolge de Regeling op de advocatuur dient de registratie, zoals vermeld in artikel 35b, eerste lid, van die regeling, openbaar en publiek toegankelijk te worden bekendgemaakt.

Mr. De Goede heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten de volgende rechtsgebieden geregistreerd: omgevingsrecht, waaronder begrepen het milieu(straf)recht, natuurbeschermingsrecht, waterrecht en ruimtelijk bestuursrecht. Deze registratie verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd rechtsgebied.

derdengelden

De Goede Bestuursrecht beschikt over een stichting derdengelden, maar neemt geen derdengelden aan; in voorkomend geval worden derdengelden rechtstreeks aan cliënten overgemaakt.