milieustrafrecht

middenstipje

Voor uw bedrijf gelden algemene regels of misschien is zelfs een vergunning afgegeven. Aan de daarin opgenomen voorschriften zult u zich moeten houden.

Soms is dat onverhoopt niet gelukt, of bestaat verschil van mening over de wijze waarop uitvoering gegeven moet worden aan deze voorschriften. Het Openbaar Ministerie, de Officier van Justitie kan besluiten uw bedrijf of de leidinggevende(n) te vervolgen.

Het spreekt voor zich dat u dan een advocaat nodig heeft. De Goede Bestuursrecht beschikt over ruime ervaring uw belangen in een milieustrafzaak te verdedigen. Ook bij verhoor en voorbereiding daarop staan wij u graag bij, en lichten u in over wat u zaak wel en niet dient.