milieustrafrecht

middenstipje

Voor uw bedrijf gelden algemene regels of misschien is zelfs een vergunning afgegeven. Aan de daarin opgenomen voorschriften zult u zich moeten houden.

Soms is dat onverhoopt niet gelukt, of bestaat verschil van mening over de wijze waarop uitvoering moet worden gegeven aan deze voorschriften. Het Openbaar Ministerie, de Officier van Justitie kan besluiten uw bedrijf of de leidinggevende(n) te vervolgen.

Het spreekt voor zich dat u dan een advocaat nodig heeft. De Goede Bestuursrecht heeft ruime ervaring met het verdedigen van belangen in een milieustrafzaak. Ook bij verhoor en de voorbereiding daarop staan wij u graag bij, en lichten wij u in over wat u zaak wel en niet dient, zodat u de risico’s goed geïnformeerd kan inschatten en op basis daarvan vervolgstappen kunnen worden bepaald.