milieubesluiten

middenstipje

Nederland kent een uitgebreid systeem van regels waarmee het milieu wordt beschermd. Ook Europese regelgeving is hierop van invloed.

Deels zijn het algemene regels, die ‘automatisch’ van toepassing zijn op uw bedrijf of bedrijvigheid. Soms is een omgevingsvergunning nodig voor activiteiten die u wilt uitvoeren, waarin bijzondere regels opgenomen kunnen worden. Denk bijvoorbeeld aan een fabriek die geur of schadelijke stoffen uitstoot, of een nieuwe verbindingsweg die gerealiseerd wordt, waar verschillende natuuraspecten om de hoek komen kijken.

De Goede Bestuursrecht kan u begeleiden bij het gehele traject van vergunningverlening: van vooroverleg met het bevoegd gezag tot het verdedigen van de vergunning bij de Raad van State.

Ook wanneer u het juist niet eens bent met een aan een ander verleende omgevingsvergunning (milieu), bent u bij ons aan het juiste adres.