appartementsrecht

middenstipje

Het kan voorkomen dat u als behartiger van de gezamenlijke belangen van eigenaars in conflict kan komen met leden.

Denk bijvoorbeeld aan het verhalen van schade aan gemeenschappelijke eigendommen, achterstallige lidmaatschapskosten, besluiten van de vereniging die aangevochten worden, conflicten over de uitvoering van besluiten, of over de uitvoering of toepassing van appartementsrechten, akte van splitsing, het splitsingsreglement of het huishoudelijke reglement. Daarvoor bent u bij De Goede Bestuursrecht aan het goede adres.