wet open overheid

middenstipje

U kunt een bestuursorgaan verzoeken om documenten openbaar te maken die betrekking hebben op een bestuurlijke aangelegenheid.

U kunt daarbij met name denken aan documenten die hebben geleid tot een bepaald besluit. Het kan bijvoorbeeld gaan om brieven, notities en e-mails die betrekking hebben op dat besluit. De Goede Bestuursrecht heeft ruime ervaring met het indienen van en procederen over verzoeken op grond van de Wet open overheid, en staat u daarin graag bij.