handhaving

middenstipje

Wanneer voorschriften uit bijvoorbeeld een vergunning, bestemmingsplan, of de APV worden geschonden kan handhavend worden opgetreden.

U kunt het bevoegd gezag zelf verzoeken handhavend op te treden wanneer iemand anders zich niet aan de regels houdt en u daarvan hinder ondervindt. Misschien bent u het juist die een handhavingsbesluit krijgt uitgereikt. Daarbij kunnen (hoge) dwangsommen worden opgelegd of wordt u aansprakelijk gesteld voor de kosten die het bevoegd gezag moest maken om de overtreding te beƫindigen.

Het spreekt voor zich daar daarbij deskundige bijstand van pas komt, zodat hoge kosten kunnen worden voorkomen.