handhaving

middenstipje

Wanneer voorschriften uit bijvoorbeeld een vergunning, bestemmingsplan of de APV worden geschonden, kan handhavend worden opgetreden.

U kunt het bevoegd gezag zelf verzoeken handhavend op te treden wanneer iemand anders zich niet aan de regels houdt en u daarvan hinder ondervindt. Misschien bent u het juist zelf die een handhavingsbesluit krijgt uitgereikt. Daarbij kunnen (hoge) dwangsommen worden opgelegd, of wordt u aansprakelijk gesteld voor de kosten die het bevoegd gezag moest maken om de overtreding te beƫindigen.

Het spreekt voor zich dat bij dergelijke ingrijpende besluiten deskundige bijstand van pas komt, zodat hoge kosten voorkomen kunnen worden. De Goede Bestuursrecht heeft ruime ervaring met procederen over handhavingsbesluiten, zodat wij uitstekend in staat zijn u bij te staan.