diensten

middenstipje
U heeft een geschil met de overheid? U zoekt een gespecialiseerde advocaat?
Wij leggen u graag uit wat u daartegen kunt doen.

De Goede Bestuursrecht treedt regelmatig op bij bezwaarschriftencommissies en rechtbanken, maar ook bij de Raad van State en het College van Beroep voor het Bedrijfsleven in Den Haag of de Centrale Raad van Beroep in Utrecht.

Zoekt u advies over een van de onderstaande situaties of een ander bestuursrechtelijk probleem, dan bent u aan het juiste adres.

Bestuursrechtelijke procedures zijn kortgezegd procedures waarbij de overheid op enige manier betrokken is. Het kan gaan over een omgevingsvergunning voor een woningbouwproject, een subsidie voor een cultureel evenement, een boete of dwangsom wanneer regels worden overtreden.

Bij ‘de overheid’ is te denken aan bestuursorganen op gemeentelijk niveau, bijvoorbeeld het College van burgemeester en wethouders of de gemeenteraad, maar ook aan Gedeputeerde Staten bij de provincie of de Minister bij de landelijke overheid. Die bestuursorganen komen voorbij in allerlei gedaanten; denkt u bijvoorbeeld aan diensten als de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT), de Voedsel- en Warenautoriteit (nVWA), het Agentschap Telecom (AT), Omgevingsdiensten.

bouwtoestemmingen
middenstipje

Voor diverse bouwwerken is een omgevingsvergunning vereist. Deze vergunning maakt concreet wat al in het bestemmingsplan is geregeld of wijkt daar juist van af.
lees meer

milieubesluiten
middenstipje

Nederland kent een uitgebreid systeem van regels waarmee het milieu wordt beschermd. Deels zijn het algemene regels, die ‘automatisch’ van toepassing zijn op uw bedrijf of bedrijvigheid, soms is een omgevingsvergunning nodig voor activiteiten.
lees meer

milieustrafrecht
middenstipje

Voor uw bedrijf gelden algemene regels of misschien is zelfs een vergunning afgegeven. Aan de daarin opgenomen voorschriften zult u zich moeten houden.
lees meer

handhaving
middenstipje

Wanneer voorschriften uit bijvoorbeeld een vergunning, bestemmingsplan, of de APV worden geschonden kan handhavend worden opgetreden.
lees meer

planschade
middenstipje

Van planschade is sprake als het bestemmingsplan wordt gewijzigd of met een omgevingsvergunning van het bestemmingsplan wordt afgeweken, met als gevolg dat u schade lijdt.
lees meer

subsidies
middenstipje

Subsidies bestaan in allerlei soort en maten. Tegen de afwijzing of stopzetting van uw subsidie is bezwaar en beroep mogelijk.
lees meer

onteigening
middenstipje

Soms wil uw gemeente of de provincie een ruimtelijk project uitvoeren, waarvoor uw grond benodigd. In dat geval zal uw worden uitgenodigd uw grond te verkopen.
lees meer

vastgoed en huur
middenstipje

Vastgoed- en huurrechtelijke kwesties behoren niet tot het bestuursrecht, maar spelen daarbij wel met enige regelmaat een rol.
lees meer

Cursussen

Regelmatig worden cursussen gegeven. Bij overheden en bedrijven werden bijvoorbeeld al verzorgd:

  • Basiscursus Algemene wet bestuursrecht
  • Verdiepingscursus Algemene wet bestuursrecht
  • Inleiding omgevingsrecht
  • Omgaan met de Wet openbaarheid van bestuur
  • Milieurecht in praktijk
  • Optreden voor de bezwaarschriftencommissie
  • Actualiteiten bestuursrecht en jurisprudentie

Bent u op zoek naar een cursusleider maar staat het gewenste onderwerp er niet tussen, neemt u dan contact op. In afstemming met u wordt een geschikt programma samengesteld.

Met diverse werkvormen bestaat ervaring: u kunt ervoor kiezen de deelnemers plenair te laten benaderen of juist in groepsgewijs en interactief aan het werk zetten. Vraagt u gerust naar referenties.

Ook wanneer u een bijdrage wenst voor bijvoorbeeld ondernemersvereniging of maatschappelijke organisatie bent u aan het juiste adres en wordt op verzoek een actueel (regionaal) bestuursrechtelijk thema of zaak toegelicht.