de goede aanpak

middenstipje

Doelgericht en pragmatisch werken aan complexe bestuursrechtzaken.
Breed blijven kijken naar inhoud en strategie, focus op uw belang.
Dát is De Goede Bestuursrecht.
Meer dan juridisch advies

Een windpark, gaswinning, fabriek of veehouderij: activiteiten die raken aan uw en aan het algemeen belang. De Goede Bestuursrecht stelt úw belang voorop in een bestuursrechtelijke bezwaar- of beroepsprocedure of een civielrechtelijke procedure.

Bij De Goede Bestuursrecht krijgt u meer dan alleen een hoogstaand juridisch advies. Wij denken mee over strategie, mediabenadering en de praktische gevolgen voor uw bedrijf of situatie. Van De Goede Bestuursrecht kunt u een transparant advies, heldere strategie en no-nonsense aanpak verwachten. Zo weet u altijd waar u juridisch staat.

Bij De Goede Bestuursrecht staan úw wensen centraal. Wij vinden het daarom belangrijk dat wij bereikbaar zijn op momenten dat het u past, dus ook in de avond en op zaterdag. Wij hanteren enkel heldere, vooraf met u afgesproken tarieven, zonder verrassende kosten achteraf. Alleen als u een procedure start brengen we griffierechten en eventuele deurwaarderskosten in rekening.

Overheid

Bestuursrecht heeft te maken met de overheid. In uw bedrijfsvoering of uw situatie kunt u in conflict komen met de overheid. Of misschien wilt u juist dat de overheid handelt, daar waar zij dit niet doet. Het kan gaan om landelijke en plaatselijke overheid: een Minister, Gedeputeerde Staten van een provincie of een College van burgemeester en wethouders van een gemeente. Denk daarnaast ook aan diensten als het Agentschap Telecom, de Voedsel- en Warenautoriteit of Inspectie Leefomgeving en Transport, die belast kunnen zijn met uitvoering en handhaving van bestuursrechtelijke regels.

Cliënten

De Goede Bestuursrecht adviseert en procedeert hoofdzakelijk over bestuursrecht en bestuursrechtelijke zaken. Daarnaast adviseert en procedeert De Goede Bestuursrecht ook in aan bestuursrechtelijk aanverwante civiele zaken, zoals zaken met betrekking tot verbintenissenrecht, vastgoed- en huurrecht en appartementsrecht.

Wij treden op voor overheden, groot- midden- en kleinbedrijf, woningcorporaties, zorginstellingen en particulieren. Ook rechtsbijstandsverzekeraars besteden zaken aan ons uit, bijvoorbeeld bij collectieve acties, maar ook in individuele kwesties.

De Goede Bestuursrecht bedient een groot aantal cliënten in verschillende hoedanigheden, die zich in heel Nederland bevinden.