de goede aanpak

middenstipje
Doelgericht en pragmatisch werken aan complexe bestuursrechtzaken.
Breed blijven kijken naar inhoud en strategie, focus op uw belang.
Dat is De Goede Bestuursrecht.
bestuursrecht in brede zin

Een windpark, gaswinning, fabriek of veehouderij: activiteiten die raken aan uw en aan het algemeen belang. De Goede Bestuursrecht behartigt úw belang in bezwaar- of beroepsprocedure.

Hoogstaand juridisch advies, met oog voor de praktische kant van de zaak. Wij denken mee over strategie, mediabenadering, en de gevolgen van een procedure voor uw bedrijf of situatie. Wij werken samen met andere specialisten, als dat vanwege juridische of technische aspecten nodig is.

overheid

Bestuursrecht heeft te maken met de overheid. Landelijke en plaatselijke overheid: een Minister, Gedeputeerde Staten van een provincie, of Burgemeester en wethouders van een gemeente.

Denk ook aan diensten als het Agentschap Telecom, de Voedsel- en Warenautoriteit of Inspectie Leefomgeving en Transport, die belast kunnen zijn met uitvoering van bestuursrecht.

werkveld

De Goede Bestuursrecht adviseert en procedeert over bestuursrecht en bestuursrechtelijke zaken.

Wij treden op voor overheden, groot- midden- en kleinbedrijf, woningcorporaties, particulieren, Verzekeraars besteden aan ons uit, bijvoorbeeld bij collectieve acties.

De Goede Bestuursrecht is actief in heel Nederland.