bouwtoestemming

middenstipje

Voor diverse bouwwerken, een woningbouwproject, school of uitbreiding van een gebouw is een omgevingsvergunning vereist.

Deze vergunning maakt concreet wat al in het bestemmingsplan is geregeld of wijkt daar juist van af. Mogelijk zijn derden het niet eens met de aan u verleende vergunning of wilt u juist zelf een vergunde ontwikkeling tegenhouden?

Let op: Soms moet u tijdig een zienswijze indienen, om later naar de rechter te kunnen gaan. Dat is in elk geval zo wanneer het bestemmingsplan wordt gewijzigd en nieuwe ontwikkelingen worden toegestaan. Vanzelfsprekend dienen wij desgewenst ook voor u een zienswijze in.