bouwtoestemming

middenstipje

Voor diverse bouwplannen, zoals een woningbouwproject, een school of uitbreiding van een bestaand gebouw is een omgevingsvergunning vereist.

Deze vergunning maakt concreet wat al in het bestemmingsplan is geregeld, of wijkt daar juist van af. Aan deze vergunning kan een bestuursorgaan onder omstandigheden ook voorschriften verbinden. Mogelijk zijn derden het niet eens met de aan u verleende vergunning, of wilt u juist zelf een vergunde ontwikkeling tegenhouden?

Let op: soms moet u tijdig een zienswijze indienen, om later naar de rechter te kunnen gaan. Dat is in elk geval het geval wanneer het bestemmingsplan wordt gewijzigd en nieuwe ontwikkelingen worden toegestaan. De Goede Bestuursrecht kan u in een dergelijke procedure van A tot Z bijstaan: van het indienen van een aanvraag, tot het verdedigen daarvan in een procedure. Denkt u echter ook aan het geval dat u juist een vergunning die aan een ander is verleend, wilt bestrijden; ook daarvoor bent u bij De Goede Bestuursrecht aan het juiste adres.