planschade

middenstipje

Van planschade is sprake als het bestemmingsplan wordt gewijzigd of met een omgevingsvergunning van het bestemmingsplan wordt afgeweken, met als gevolg dat u schade lijdt.

Deze schade kan bijvoorbeeld bestaan uit waardedaling van uw onroerend goed (woning of bedrijfspand) of uit gederfde winst. Het kan zijn dat u zelf planschade heeft geleden en deze vergoed wilt zien, of dat u een planschadeovereenkomst met de gemeente wilt afsluiten. Wij kunnen u daarin uitstekend bijstaan.