planschade

middenstipje

Van planschade is sprake als het bestemmingsplan wordt gewijzigd of met een omgevingsvergunning van het bestemmingsplan wordt afgeweken, met als gevolg dat u schade lijdt.

Die kan bijvoorbeeld bestaan uit een waardedaling van uw onroerend goed (woning of bedrijf). Misschien wilt u zelf een planschadevergoeding claimen of wil de gemeente juist dat u een planschadeovereenkomst tekent voor uw eigen bouwproject?