onteigening

middenstipje

Soms wil uw gemeente of de provincie een ruimtelijk project uitvoeren, waarvoor uw grond benodigd. Het zou kunnen gaan om de uitbreiding van een woonwijk of aanleg van een weg.

In dat geval zal uw worden uitgenodigd uw grond te verkopen, maar als u dat niet wilt of geen overeenstemming kunt bereiken over de prijs, zal een onteigeningsprocedure kunnen worden gestart. Deze onteigeningsprocedure heeft deels een bestuursrechtelijk en deels een civielrechtelijk karakter. Deskundige advisering is vereist; de procedure duurt vaak lang en heeft veel stappen, die elk de nodige belangrijke gevolgen hebben.