onteigening

middenstipje

Het kan voorkomen dat uw gemeente of provincie een ruimtelijk project wil uitvoeren, waarvoor uw grond benodigd is. Het zou kunnen gaan om de uitbreiding van een woonwijk of aanleg van een weg.

In dat geval zal u worden uitgenodigd uw grond te verkopen. Het kan natuurlijk zo zijn dat u dat niet wilt, of u geen overeenstemming kunt bereiken over de prijs. Het is dan mogelijk dat het bevoegd gezag een onteigeningsprocedure zal opstarten. Deze onteigeningsprocedure heeft deels een bestuursrechtelijk en deels een civielrechtelijk karakter. Deskundige advisering is daarbij vereist; het gaat om een ingrijpende procedure, die vaak lang duurt en veel stappen heeft, waarbij elke stap een belangrijk gevolg heeft. De Goede Bestuursrecht is in staat om u daarin bij te staan.