niet tijdig beslissen

middenstipje

Een bestuursorgaan moet veel besluiten nemen. Denkt u bijvoorbeeld aan een besluit op een verzoek om een vergunning, een besluit op een verzoek op grond van de Wet openbaarheid van bestuur, of een beslissing op bezwaar naar aanleiding van een bezwaarschrift.

Voor het nemen van die besluiten is een bestuursorgaan gebonden aan wettelijke beslistermijnen. Het kan voorkomen dat die beslistermijnen overschreden worden. Daartegen kunt u onder bepaalde voorwaarden beroep instellen. In sommige gevallen kan een bestuursorgaan ook dwangsommen verschuldigd raken.

De Goede Bestuursrecht kan u daarin bijstaan en ervoor zorgen dat zo spoedig mogelijk het door u gewenste besluit alsnog genomen wordt.