ruilverkaveling

middenstipje

Het kan zijn dat uw perceel betrokken is bij een herinrichtingsplan van de provincie op grond van de Wet inrichting landelijk gebied. In dat verband wordt dan een ruilplan opgesteld.

Dat ruilplan bevat de lijst van rechthebbenden en het plan van toedeling. Voor de uiteindelijke eigendomsoverdracht wordt een akte van toedeling opgemaakt. Gedurende het proces kan ook een Besluit Tijdelijk Gebruik worden genomen, dat het tijdelijk gebruik van inbrengpercelen beoogt te regelen.

De Goede Bestuursrecht kan u bijstaan in een dergelijke procedure, zodat u ervan verzekerd bent dat deze ingrijpende procedure juist verloopt.