vastgoed en huur

middenstipje

Vastgoed- en huurrechtelijke kwesties behoren niet tot het bestuursrecht, maar spelen daarbij wel met enige regelmaat een rol.

Bijvoorbeeld omdat zowel eigenaren als huurders geraakt worden door een bouwproject, dat de nodige gevolgen geeft voor het woongenot (en de huurprijs). Of omdat burenrechtelijke bepalingen over voorkomen en beperken van hinder of inkijk vanaf belendende percelen worden geschonden. Daarom is De Goede Bestuursrecht u ook op dat rechtsgebied zonodig graag van dienst.