vastgoed en huur

middenstipje

Daarvan kan bijvoorbeeld sprake zijn, omdat zowel eigenaren als huurders geraakt worden door een bouwproject, dat de nodige gevolgen heeft voor het woongenot (en de huurprijs). Of omdat burenrechtelijke bepalingen over voorkomen en beperken van hinder of inkijk vanaf belendende percelen worden geschonden. Daarom is De Goede Bestuursrecht u ook op dat rechtsgebied zo nodig graag van dienst.