verbintenissenrecht

middenstipje

Het is goed denkbaar dat het verbintenissenrecht aan de orde komt bij bestuursrechtelijke kwesties.

Denkt u daarbij aan overeenkomsten over planschade, tijdelijke huisvesting, ruilverkaveling, vaststellingsovereenkomsten, samenwerkingsovereenkomsten en meer. De Goede Bestuursrecht kan u bijstaan bij het opstellen van een overeenkomst, of het beoordelen en redigeren van een door u opgestelde overeenkomst.

Let op: Soms moet u tijdig een zienswijze indienen, om later naar de rechter te kunnen gaan. Dat is in elk geval zo wanneer het bestemmingsplan wordt gewijzigd en nieuwe ontwikkelingen worden toegestaan. Vanzelfsprekend dienen wij desgewenst ook voor u een zienswijze in.