wet openbaarheid van bestuur

middenstipje

U kunt een bestuursorgaan verzoeken om documenten openbaar te maken die betrekking hebben op een bestuurlijke aangelegenheid.

U kunt daarbij met name denken aan documenten die hebben geleid tot een bepaald besluit. Het kan bijvoorbeeld gaan om brieven, notities en e-mails die betrekking hebben op dat besluit. De Goede Bestuursrecht heeft ruime ervaring met het indienen van en procederen over verzoeken op grond van de Wet openbaarheid van bestuur, en staat u daarin graag bij.